VNLANDS CẦN BẠN!

NGUỒN NHÂN LỰC LÀ TINH HOA CỦA CÔNG TY

OUR PASSION IS TO BRING YOU AN EXTRAORDINARY EXPERIENCE.

-

VNLANDS xem nguồn nhân lực là tinh hoa của công ty, do đó tạo mọi điều kiện để nguồn nhân lực này ngày càng phát triển theo đúng năng lực và nguyện vọng của mỗi cá nhân.

Trên tinh thần nâng tầm mỗi cá nhân để phát triển một tập thể, VNLANDS đặt ra mục tiêu tạo dựng và duy trì tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên để mỗi thành viên cùng chung tay xây dựng công ty lớn mạnh thêm mỗi ngày.

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng: Chuyên viên pháp lý trong lĩnh vực bất động sản

Tham gia tư vấn, soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến bất động sản. Theo dõi và cập nhật quy định pháp luật mới, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Luật, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

Tuyển dụng: Giám Đốc Kinh Doanh

Chịu trách nhiệm lập và thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty, quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh, mở rộng thị trường và tăng cường mối quan hệ với đối tác. Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương, ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh, khả năng lãnh đạo và đàm phán xuất sắc.

Tuyển dụng: Nhân viên Kỹ thuật xây dựng

Công ty: Vnlands.com.vn Ngành nghề: Bất động sản Trình độ: Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc các ngành liên quan. Kinh nghiệm: Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm

Tuyển dụng: Kế toán thanh toán có kinh nghiệm Bất động sản

Thực hiện công việc kế toán, lập và kiểm tra chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ trong lĩnh vực bất động sản. Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính; ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự và hiểu biết về luật Bất động sản. Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán là một lợi thế.

Tuyển dụng: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Chịu trách nhiệm lập và thực thi kế hoạch kinh doanh, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên, phát triển mối quan hệ với đối tác và khách hàng. Yêu cầu: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, kỹ năng đàm phán và giao tiếp xuất sắc.